28 luglio - 2 agosto: MONTAGNA D'ESTATE: Valle d'Aosta
Foto e files (274)
001_ST_Valle_d_Aosta_001.JPG

Sonia Tosti

002_ST_Valle_d_Aosta_002.JPG

Sonia Tosti

003_ST_Valle_d_Aosta_003.JPG

Sonia Tosti

004_ST_Valle_d_Aosta_004.JPG

Sonia Tosti

005_ST_Valle_d_Aosta_005.JPG

Sonia Tosti

006_ST_Valle_d_Aosta_006.JPG

Sonia Tosti

007_ST_Valle_d_Aosta_007.JPG

Sonia Tosti

008_ST_Valle_d_Aosta_008.JPG

Sonia Tosti

009_ST_Valle_d_Aosta_009.JPG

Sonia Tosti

010_ST_Valle_d_Aosta_010.JPG

Sonia Tosti

011_ST_Valle_d_Aosta_011.JPG

Sonia Tosti

012_ST_Valle_d_Aosta_012.JPG

Sonia Tosti